POLITYKA PRYWATNOŚCI ENSIS TECHNOLOGY SP. Z O.O.

W ramach niniejszej polityki prywatności przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania przez nas danych osobowych na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”).

Ensis Technology Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przetwarzana dane osobowe w różnych celach, zaś szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo poniżej.

Niniejsza Polityka może być okresowo modyfikowana. Modyfikacje mają na celu uwzględnienie zmian w praktykach Ensis Technology dotyczących przetwarzania danych osobowych. Istotne zmiany w Polityce będą sygnalizowane za pomocą dobrze widocznych komunikatów umieszczonych na www.ensis.technology lub dodatkowo innymi kanałami.

Kontakt RODO:
Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Ochocki
iod@ensis.technology

#