SAP SuccessFactors - Efektywne zarządzanie kapitałem ludzkim

SF SuccessFactors HCM

Wspieranie zespołu to nie lada wyzwanie, zwłaszcza jeśli chodzi o rekrutację, wdrożenie, rozwój umiejętności oraz utrzymanie talentów.

#

 

Odkryj nowy wymiar zarządzania zasobami ludzkimi

 

SAP SuccessFactors Recruiting to rozwiązanie, które wesprze Cię w pozyskiwaniu wybitnych ekspertów, wykorzystując efektywne strategie rekrutacyjne, skupione na osiąganiu określonych celów oraz korzystające z wbudowanych narzędzi do zaangażowania i automatyzacji. Innymi słowy, dzięki temu oprogramowaniu będziesz w stanie:

 1. Pozyskać odpowiednich specjalistów: Dzięki inteligentnym narzędziom do rekrutacji znajdziesz i przyciągniesz najlepiej dopasowanych kandydatów do Twojej organizacji. Wybór właściwych osób to klucz do sukcesu, a SAP SuccessFactors Recruiting pomaga Ci w tej misji.
 2. Skupić się na wynikach: Rozwiązanie to umożliwia dostosowanie procesów rekrutacyjnych do celów i strategii Twojej firmy. Dzięki temu Twoje działania będą bardziej efektywne i skoncentrowane na osiągnięciu pożądanych rezultatów.
 3. Zapewnić zaangażowanie kandydatów: Zintegrowane narzędzia SAP SuccessFactors Recruiting pomagają w budowaniu pozytywnego doświadczenia kandydatów, co zwiększa ich zaangażowanie w proces rekrutacyjny oraz pozytywnie wpływa na postrzeganie Twojej marki pracodawcy.
 4. Wykorzystać automatyzację: Oprogramowanie oferuje automatyzację wielu rutynowych zadań, takich jak filtracja CV, harmonogramy spotkań czy przesyłanie powiadomień. Dzięki temu Twój zespół HR może skoncentrować się na bardziej strategicznych aspektach rekrutacji.

SAP SuccessFactors Recruiting to wszechstronne narzędzie, które podnosi jakość rekrutacji, zwiększa zaangażowanie kandydatów oraz usprawnia procesy, pozwalając Ci znaleźć i pozyskać najlepszych pracowników dla Twojej organizacji.

 

SAP SuccessFactors Onboarding to zaawansowane narzędzie, które przenosi tradycyjny proces wdrażania nowych pracowników do intuicyjnego środowiska cyfrowego. Dzięki niemu, Twój zespół HR będzie mógł efektywnie zarządzać procesem onboardingu, dostosowując go do unikalnych potrzeb Twojej organizacji.

Co zyskasz dzięki SAP SuccessFactors Onboarding?

 1. Skuteczny i spersonalizowany proces wdrażania: Wykorzystaj zaawansowane funkcje, aby dostosować onboarding do konkretnych stanowisk i zadań nowego pracownika. To pozwoli Ci zapewnić spersonalizowane doświadczenia, które przyspieszą adaptację i zwiększą zaangażowanie nowych członków zespołu.
 2. Zintegrowane narzędzia: Dzięki SAP SuccessFactors Onboarding, Twój zespół HR będzie mógł łatwo zarządzać wszystkimi aspektami onboardingu, takimi jak dokumentacja, szkolenia czy integracja z systemami wewnętrznymi. To usprawni procesy, eliminując zbędne papierowe formalności.
 3. Pełna kontrola i monitoring: Będziesz mieć pełną kontrolę nad procesem onboardingu, dzięki czemu będziesz mógł śledzić postępy i identyfikować ewentualne obszary do doskonalenia. Dzięki temu, Twój zespół HR będzie działał jeszcze bardziej efektywnie.
 4. Udoskonalony proces wdrażania: Dzięki SAP SuccessFactors Onboarding, proces wdrażania stanie się bardziej efektywny, a nowi pracownicy poczują się mile widziani i zaangażowani od samego początku. To przyczyni się do budowania pozytywnego wizerunku Twojej firmy jako pracodawcy.

SAP SuccessFactors Onboarding to narzędzie, które pozwala Ci zrewolucjonizować proces wdrażania nowych pracowników, dostosowując go do współczesnych wyzwań.

 

SAP SuccessFactors Employee Central to serce systemu SuccessFactors, umożliwiające skuteczne zarządzanie kadrami, danymi pracowników oraz procesami personalnymi, wszystko w jednym centralnym miejscu. Korzystając z SAP SuccessFactors Employee Central, Twoja firma będzie miała dostęp do:

 1. Globalnej standaryzacji: Dzięki temu narzędziu, możesz skonsolidować i standaryzować procesy kadrowe na poziomie globalnym. To umożliwi jednolite działanie na różnych rynkach, co ułatwi zarządzanie i zwiększy efektywność działów HR.
 2. Pełnej przejrzystości danych: SAP SuccessFactors Employee Central gromadzi wszystkie dane dotyczące pracowników w jednym miejscu. Dzięki temu masz dostęp do kompleksowego obrazu kadry pracowniczej, co ułatwia podejmowanie trafnych i dobrze uzasadnionych decyzji.
 3. Lepszych decyzji: Przejrzystość danych oraz spójność procesów kadrowych pozwalają na bardziej świadome i trafne podejmowanie decyzji dotyczących zarządzania zasobami ludzkimi. To z kolei wspiera rozwój firmy i zwiększa jej konkurencyjność na rynku.

SAP SuccessFactors Employee Central ułatwia globalną standaryzację procesów kadrowych i dostarcza pełnej przejrzystości danych, aby umożliwić Twojej firmie podejmowanie lepszych decyzji.

 

SAP SuccessFactors Learning pomaga przygotować ludzi na przyszłość dzięki innowacyjnym możliwościom zarządzania umiejętnościami oraz wsparciu w procesie uczenia się i rozwoju. Dzięki korzystaniu z rozwiązania SAP SuccessFactors Learning, możesz:

 1. Udoskonalić zarządzanie umiejętnościami: Nasze rozwiązanie dostarcza zaawansowanych narzędzi do efektywnego zarządzania i śledzenia umiejętności oraz kompetencji Twojego zespołu. Pozwala to na identyfikację luk w wiedzy i planowanie ukierunkowanych doświadczeń szkoleniowych dla indywidualnego rozwoju.
 2. Ułatwić ciągłe uczenie się: Dzięki innowacyjnym możliwościom edukacyjnym pracownicy mają dostęp do różnorodnych zasobów i kursów szkoleniowych, które odpowiadają na ich indywidualne potrzeby. To wspiera kulturę ciągłego uczenia się i rozwoju w Twojej organizacji.
 3. Wsparcie w osobistym rozwoju: SAP SuccessFactors Learning umożliwia pracownikom samodzielne kształtowanie swojej ścieżki rozwoju. Mogą ustalać cele szkoleniowe, korzystać z odpowiednich materiałów edukacyjnych i śledzić postępy, co prowadzi do większego zaangażowania i motywacji.

Rozwiązanie SAP SuccessFactors Learning wyposaża jednostki w niezbędne umiejętności na przyszłość poprzez efektywne zarządzanie kompetencjami, dostęp do ciągłych możliwości uczenia się oraz personalizowane ścieżki rozwoju. Otwiera drogę do zespołu gotowego stanąć z pewnością wobec wyzwań jutra.

 

SAP SuccessFactors Performance & Goals precyzyjnie ocenia i monitoruje wyniki pracowników, aby doskonalić zarządzanie ich wydajnością. Pomoże Ci dopasować strategię i cele Twojej organizacji, a także poprawić efektywność pracy pracowników dzięki ciągłemu wsparciu i informacjom zwrotnym, co pozwoli także zidentyfikować najbardziej utalentowanych członków zespołu. Korzystając z rozwiązania SAP SuccessFactors Performance & Goals, będziesz w stanie:

 1. Dostosować strategię i cele: Narzędzie to pozwoli Ci dostosować strategiczne cele Twojej organizacji do indywidualnych celów pracowników. Dzięki temu każdy pracownik będzie mógł skoncentrować się na osiągnięciu wyników, które wpisują się w całościową wizję firmy.
 2. Poprawić wydajność pracowników: Oprogramowanie oferuje wsparcie w ciągłym coaching'u i dostarcza regularne informacje zwrotne na temat pracy pracowników. To umożliwia identyfikację obszarów do doskonalenia oraz umacnianie ich mocnych stron, co przekłada się na wyższą efektywność w pracy.
 3. Rozpoznać największe talenty: Dzięki systemowi SAP SuccessFactors Performance & Goals, będziesz w stanie identyfikować i nagradzać najbardziej utalentowanych pracowników w Twojej organizacji. To pozwoli na budowanie lojalności, zachęcanie do dalszego rozwoju oraz utrzymanie wartościowych członków zespołu.

SAP SuccessFactors Performance & Goals pozwala na dopasowanie celów i strategii organizacji do indywidualnych potrzeb pracowników, wspieranie ich w ciągłym doskonaleniu oraz rozpoznawanie i nagradzanie największych talentów. Dzięki temu Twoja firma może osiągnąć wyższy poziom wydajności i efektywności w pracy, co przyczyni się do sukcesu całego przedsiębiorstwa.

 

SAP SuccessFactors Compensation to rozwiązanie, które pomoże Ci stworzyć i zarządzać strategicznymi programami wynagradzania, które są zgodne z potrzebami Twoich pracowników, Twojego biznesu i Twojego budżetu. Umożliwia sprawiedliwe i zgodne z zasadami obliczenie wynagrodzeń, uwzględniając indywidualne osiągnięcia i wkład pracowników. Dzięki SAP SuccessFactors Compensation, będziesz w stanie:

 1. Budować programy wynagradzania i premiowania dostosowane do potrzeb pracowników: oferowane narzędzie umożliwia dopasowanie wynagrodzeń i beneficjów do indywidualnych oczekiwań i wartości Twoich pracowników. To zwiększa ich zadowolenie, motywację i zaangażowanie w firmę.
 2. Zarządzać strategicznymi programami wynagradzania i premiowania: Rozwiązanie pozwala na elastyczne projektowanie i zarządzanie różnorodnymi programami wynagrodzeń, które odpowiadają na zmieniające się potrzeby Twojego biznesu i rynku.
 3. Zgodność z budżetem: SAP SuccessFactors Compensation pozwala na kontrolę kosztów związanych z wynagradzaniem, umożliwiając zarządzanie budżetem w sposób efektywny i zgodny z finansowymi celami organizacji.

SAP SuccessFactors Compensation wspiera tworzenie i zarządzanie programami wynagradzania, które są skrojone na miarę potrzeb pracowników, organizacji i budżetu. Pozwala to na zwiększenie satysfakcji zatrudnionych osób oraz efektywne zarządzanie kosztami.

 

SAP SuccessFactors Succession & Development pomoże Ci zidentyfikować utalentowanych pracowników i zaplanować rozwój ich kariery, aby zapewnić ciągłość kluczowych stanowisk. Wdrażając moduł SAP SuccessFactors Succession & Development, będziesz w stanie:

 1. Rozwijać talenty na potrzeby Twojego biznesu: proponowane rozwiązanie umożliwia identyfikację i rozwijanie kluczowych talentów, które są niezbędne do osiągnięcia strategicznych celów Twojej firmy. To pozwala na zbudowanie mocnego zespołu, gotowego sprostać przyszłym wyzwaniom.
 2. Zapewnić widoczność kadry i planowanie: Succession & Development w SAP SuccessFactors dostarcza pełnej widoczności zasobów ludzkich, ich umiejętności i potencjału rozwojowego. Dzięki temu możesz podejmować bardziej świadome decyzje kadrowe i strategicznie planować przyszłe potrzeby firmy.
 3. Wsparcie przyszłego wzrostu: Zdolności planowania pozwalają na przewidywanie i przygotowanie organizacji na przyszłe zmiany i rozwój. Dzięki temu Twoja firma może skutecznie reagować na zmieniające się warunki rynkowe i utrzymać swoją konkurencyjność.

SAP SuccessFactors Succession & Development wspiera rozwijanie talentów dla osiągnięcia celów biznesowych, a także zapewnia pełną widoczność kadry oraz zdolności planowania, aby sprostać przyszłemu wzrostowi Twojej organizacji.

 

SAP SuccessFactors Document Management Core wspiera efektywne zarządzanie dokumentami i danymi w Twojej organizacji. Implementując moduł SAP SuccessFactors Document Management Core, zyskujesz dostęp do funkcji umożliwiających:

 1. Składowanie i zarządzanie dokumentami: Narzędzie umożliwia łatwe przechowywanie i zarządzanie różnego rodzaju dokumentami, takimi jak umowy, CV pracowników, instrukcje czy raporty. Dzięki temu wszystkie istotne dokumenty są dostępne w jednym miejscu.
 2. Śledzenie historii dokumentów: Możesz śledzić historię każdego dokumentu, w tym daty modyfikacji, dostępu oraz autorów zmian. To zapewnia pełną transparentność i kontrolę nad dokumentami.
 3. Wyszukiwanie i indeksowanie: Umożliwia łatwe wyszukiwanie dokumentów dzięki zaawansowanym mechanizmom indeksowania i kategoryzacji. To skraca czas potrzebny na znalezienie potrzebnych informacji.
 4. Bezpieczeństwo danych: Gwarantuje bezpieczeństwo przechowywanych danych i dokumentów poprzez dostęp do zaawansowanych mechanizmów kontroli dostępu.
 5. Automatyzacja procesów: Wspiera automatyzację procesów związanych z zarządzaniem dokumentami, co pozwala na bardziej efektywne przepływy pracy.

Dzięki SAP SuccessFactors Document Management Core Twoja firma może efektywnie zarządzać dokumentami, zwiększyć dostępność istotnych informacji oraz poprawić efektywność procesów biznesowych. To narzędzie stanowi ważny element w digitalizacji pracy oraz zapewnia pełną kontrolę nad dokumentacją w organizacji.

 

SAP SuccessFactors Workforce Planning & Analytics umożliwia skuteczne planowanie i analizę zasobów ludzkich w Twojej organizacji. Wdrażając moduł SAP SuccessFactors Workforce Planning & Analytics, będziesz miał możliwość:

 1. Planowania strategicznego: To rozwiązanie wspiera tworzenie długofalowych planów kadrowych, które są zgodne z celami biznesowymi Twojej firmy. Dzięki temu możesz dostosować strukturę zespołu do zmieniających się potrzeb i wyzwań.
 2. Analizy danych kadrowych: Narzędzie umożliwia dogłębną analizę danych związanych z personelem. Możesz śledzić wskaźniki wydajności, rotacji, zaangażowania pracowników i wiele innych, co pozwala podejmować bardziej uzasadnione decyzje kadrowe.
 3. Prognozowania potrzeb kadrowych: Dzięki zaawansowanym narzędziom analizy danych, możesz przewidywać przyszłe potrzeby kadrowe i przygotować się na zmiany w strukturze organizacyjnej oraz w poszczególnych zespołach.
 4. Optymalizacji zasobów: SAP SuccessFactors Workforce Planning & Analytics pomaga zoptymalizować wykorzystanie zasobów ludzkich w Twojej firmie. Możesz identyfikować obszary, w których potrzebujesz większego wsparcia i podejmować działania w celu zwiększenia efektywności pracy.

SAP SuccessFactors Workforce Planning & Analytics pozwala na lepsze zarządzanie personelem, strategiczne planowanie rozwoju zespołu oraz reagowanie na zmieniające się warunki rynkowe.

 

W Ensis Technology dostosujemy wdrożenie SAP SuccessFactors do Twoich unikalnych potrzeb, zapewniając wsparcie w wyborze, konfiguracji i integracji modułów, które najlepiej spełnią oczekiwania Twojej firmy. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej i rozpocząć wdrożenie SAP SuccessFactors już dziś!